Hlavní trenér pan Čadek končí

post

Vzkaz pana Čadka pro Klatovskou fotbalovou rodinu.