Kategorie: Historie klubu

Krize a pomalý vzestup

Období 1987 - 1998

Až do r. 1986 se naše mužstvo drželo uprostřed tabulky I.A tř. sk. A. Nic nenasvědčovalo tomu, že na obzoru je vážná krize. Mužstvo naopak zna­telně posílilo a dávalo si nejvyšší cíl, postup. I když značným oslabením našeho kádru byl přestup talentovaného J. Knódla ml. do Lokomotivy Plzeň, zdálo se, že nová jména tuto ztrátu vyrovnají. Do Klatov se vrátil, kdysi perspektivní dorostenecký odchovanec V. Bouček se zkušenostmi z divi­ze v Nýrsku, velkou posilou a dlouho nejlepším hráčem byl strážovský odchovanec a také divizionář A. Presl, později přišel do našeho mužstva i nejlepší hráč sousedních Lub Petr Mužík, hodně sliboval i přestup Bečky z Vejprnic. Přesto 6. místo v roce 1986 znamená bilancování neradostné. Ač to zní paradoxně, skládala se naše jedenáctka jistě z nejlepších jedno­tlivců tohoto období. Tvořili ji hráč J. Babka (Škoda Plzeň), tři divizionáři (Presl, Žák, Bouček) a několik výborných jedinců (Dlesk, Bečka, Pavel Toman, Hrdlička). Vedle výborných zápasů sehrálo toto mužstvo i utkání nepochopitelně slabá a matná, jednotlivci nepřispěli ke kolektivnímu pojetí tohoto sportu. Nejčastěji se v sestavě objevovala jména: Dlesk, Bečka, Pavel Toman, Havlíček, Suda, Prokosch, Krčmář, Hrdlička, Presl, J. Toman, Žák, Bouček, Mužík, Havránek, Jelínek. K nim se řadila další jména jako Ivica, Fišr, Vlček, Davídek, Končal.

A pak přišel ročník 1986/87 a hluboká krize pro sportovní veřejnost téměř nepochopitelná. Překvapující byl tento otřes tím spíše, neboť při reorganizaci soutěží do vyšší třídy možnost postupu mělo několik muž­stev. Ze středu tabulky byla vytvořena I.B třída, mezičlánek mezi okresními a krajskými soutěžemi, a poslední sestupoval do okresního přeboru. Naše mužstvo bylo oslabeno jen o P. Tomana (voj. služba), ale vysoké porážky v Domažlicích (1:4), v Nýrsku (1:7) signalizovaly pohromu. Zjara se přidaly nečekané porážky v Tlumačově, Mrákově a v Lubech a tečku za chmurnou epizodou udělala porážka na vlastním hřišti se S. Chanovice (2:4). Mužstvo skončilo na posledním místě a bylo nuceno sestou­pit až do okresního přeboru. Z reorganizace vzešla jedna skupina kraj­ského přeboru, dvě I.A třídy, čtyři I.B tř..

Na poklesu úrovně kopané v Klatovech a s tím souvisejícím potupném sestupu se podílela řada faktorů. Mužstvo hrálo pod provizorním trenérským vedením. Trenér II. tř. Lev byl pro nemoc vystřídán L. Irlvekem, který po vážném úrazu musel být nahrazen Zd. Šprochem. Pod jeho vedením, i když měl zatím zkušenosti z práce s dorostem, mužstvo sestoupilo, ale hned příští ročník okresního přeboru suverénním způso­bem prošlo a vrátilo se zpět do krajských soutěží. Rok nastupovalo naše mužstvo proti soupeřům, s nimiž vesměs úspěšně předtím hrálo naše B-mužstvo. V tomto krizovém období nejčastěji nastupovali: Davídek, Baštář P., Molnár, P. Toman, Bureš, Suda - Krčmář, Presl, Jelínek - Toman J., Hrdlička, Sojka, Strnad a Fišr. Vítězství v okresním přeboru a postup do I. B tř. bylo jen slabou náplas­tí při oslavách 90. výročí kopané, neboť v této době města a některé ves­nice našeho okresu (Sušice, Horažďovice, Nýrsko, Svéradice, Chanovice, Luby) se zabydlely v soutěžích značně vyšších. Tento stav potvrdil, že fak­torem, který nejsilněji ovlivnil úroveň tohoto sportu u nás, bylo nepříz­nivé materiální a společenské zázemí, jehož úlohu ve jmenovaném obdo­bí pocítil výbor až příliš důrazně. Vše proběhlo bez známky zájmu a kri­tiky městských a okresních orgánů a skutečnost vyvolávala dojem, že kopaná je v okresním městě jen trpěna.

Áčko mužů začíná sezónu 1988/89 posíleno o J. Knódla, který se vrací z divizní Lokomotivy Plzeň, z dorostu dostávají příležitost K. Šesták ml. a Štych. Naopak z mužstva odchází nadějný mladý fotbalista J. Sojka do divizního Mělníka. V celkovém hodnocení zůstává mužstvo za postupovou příčkou pouhých 3 bodů, když získalo celkem 39 bodů a postupující VTJ Klatovy 42. Mužstvo v tomto ročníku převážně reprezentovali : Sýkora, Prokosch, P.Toman, Bureš, Končal, Bouček, Presl, Holý, Dlesk, Knódl, J.Toman, Fišr, Krčmář, Jelínek, Šálek. Nejúspěšnějším střelcem byl Jirka Toman s 11 brankami, dále P.Toman 8, Baštář, Presl, Knódl, Jelínek a Holý po 5 atd. Dorostenci, které vede O.Friš st. a A. Mazanec hrají oblastní soutěž a končí na 3. místě. Vítězem soutěže se stala Sušice a postoupila do kraj­ského přeboru. Nejlepšími střelci mužstva se stávají Knopf a Matějček po 11, Hošek, Lukeš po 9, Toman M. a Friš po 6, dále B.Irlvek, Pacner a Bořánek. Béčko hraje nejnižší okresní třídu a za vedení trenéra Haviára končí na 3. místě. Nejvíce branek vstřelil J.Pitel 9. Fišr 8, Havránek 5 atd. Slavnostní schůzí v hotelu Centrál dne 16. října 1988 bylo vzpomenuto 90. výročí založení fotbalu v okresním městě Klatovy. Odpoledne téhož dne pokra­čoval program oslav utkáním mezi TJ Klatovy a TJ Sušice s výsledkem 3:0 pro domácí. V předzápase prohráli žáci s Přešticemi 0:3.

V roce 1989/90 dochází ke změně na místě trenéra. Zd.Šprocha střídá J. Knódl ml., přicházejí Dr. Liszok z VTJ Janovice a Dr. Votípka z Měčína. Po zlepšených výkonech ale mužstvo kýžený postup do I.A. třídy nevybojovalo. Končí po velmi dobrém podzimu (1.místo s 20 body) na 3. místě. Do vyšší soutěže postupuje jako vítěz Jiskra Domažlice, která získala celkem 41 bodů, klatovští o 6 bodů méně. Naše mužstvo bylo úspěšné co do počtu vstřelených branek (69), na kterých se nejvíce podílel jako nej­lepší střelec Zdeněk Rückl s 15 brankami. Rovněž dorostenci zůstali po vážném zranění brankáře Behenského před branami krajského přeboru. Dorost skončil nakonec na druhém místě dva body za postupem. Nejlepším střelcem celé soutěže byl P.Andrlík s 27 brankami, který následně odešel do 1. FC Plzeň. Dalšími střelci byli P. Lukeš 11, Knopf 9, Irlvek 8 a další.

Rok 1990 byl předznamenán 17. listopadem 1989, kdy studenti, aktivi­zováni myšlenkami pokrokových myšlenek a liberálních hnutí spolu s předvojem nové kultury, českými i slovenskými herci, vzali na sebe vůdčí úlohu v boji proti totalitnímu režimu a strhli všechny vrstvy národa do zápasu za novou demokratickou společnost. Nastala doba bouřlivého přerodu, změny poznamenaly i svět sportu a tělesné výchovy. Před­stavitelé bývalého ČSTV byli nuceni odstoupit a nastoupili noví funkcio­náři, aby vytvořili na demokratických základech nové instituce a celou strukturu tělovýchovy a sportu. Zdá se, že řada měsíců bude tím pozna­menána, že proces výstavby a konsolidace poměrů bude zatím probíhat bez jasných koncepcí. Jedno se zdá být jisté, že bude nutno spoléhat se především na vlastní zdroje a aktivitu.

Ročník 1990/91 se konečně stává postupovým. Před zahájením nové­ho ročníku se mužstvo posílilo o V.Volfa ze Svéradic, z Přeštic se vrátil M. Hrdlička, z Lub přichází střelec Zd. Rúckl, naopak odcházejí Suda do Pláníce, Popelík do Měcholup a Holý do SRN. Za vedení hrajícího trené­ra J. Knódla ml. obsazuje „A" mužstvo v I.B třídě konečné 1. místo když z 26 utkání 20 vyhrálo, pouze 3 prohrálo a 3 hrálo nerozhodně a při poměru branek 61:18 získalo 43 bodů. Nejvíce se střelecky dařilo: Rúcklovi se 14 brankami, Sojka a Volf po 10, Knódl 6 a další. Základní kádr mužstva tvoří hráči Dlesk, bývalý dorostenec Behenský, Prokoš, Končal, J.Toman, Fišr, Hora, Rúckl, Sojka, Votípka, Knódl, Volf, P. Toman, Presl, Baštář, Krčmář, Hrdlička. Rovněž „B" mužstvo pod vedením O. Friše st. a Linzmajera konečně dosáhlo svého cíle a postoupilo do okresního přeboru. Na tomto úspě­chu se podílejí rovným dílem jak vedení mužstva tak samotní hráči: Havránek, Pitel J., Baštář P., Mazanec, Molnár, Struhár, P.Toman, Haas, Friš ml, Prokoš, Šálek, Kubec, Hrdlička, Fišr, Bouček, Šifalda, J.Toman. Mužstvo se opíralo o zkušenost hráčů starších (Hora, Bouček, J. Toman, Prokoš, Šálek, Hrdlička), ale k postupu přispěli i hráči mladší (Friš, Baštář P, Mazanec, Molnár).

Výsledkem tohoto úspěšného vystoupení obou mužstev mužů byla výborná tréninková morálka, chuť do hry a dobrá parta. Po 9. letech nastupuje znovu „A" mužstvo do mistrovských utkání I.A třídy ročníku 1991/92 oslabeno o J. Knódla, který odchází do SRN (Roding). Trenérem se stává L. Liszok, pro jarní část vede mužstvo O. Friš st. s vedoucím Fr.Šálkem. Mužstvo je doplněno o nadějné dorostence Knopf, Irlvek B., Kováč a další. První utkání v I.A třídě mužstvo vyhrává v domácím prostředí nad TJ Staňkov po dobrém výkonu 4:2, když o branky se rozdělili Sojka 2, Šesták a Rückl. Tento rok lze hodnotit jako úspěšný. Mužstvo A obsadilo celkové 3 místo a do vyšší soutěže krajského přebo­ru postoupilo mužstvo TJ Staňkov. Nejúspěšnějšími střelci se stávají Rückl 17, Sojka 8, Irlvek Br. 4, Knopf 4, Presl 3 a další. Rovněž dorostenci oddí­lu si nevedou špatně. V krajské soutěži obsadili v tomto ročníku 2 místo.

Do nového soutěžního ročníku 1992/93 nastupuje „A" mužstvo pod vedením trenéra Iva Lužného za asistence Z. Šprocha, vedoucím mužstva je L. Irlvek. Na vojnu odešli M. Toman do Zátce a M. Knopf na hostování do Přeštic. Základní kádr tvoří hráči Sýkora, Behenský, Votípka, Kubec, P.Toman, Hais, Hora, Šesták, Kraus, Volf, Presl, Baštář, Jelínek, Partyngl, Kočka, Rückl, Sojka, Irlvek B., Kováč. Mužstvo obsazuje celkově 4. místo, do oblastního přeboru postupuje Sokol Radnice. Výkonnost mužstva stojí a padá s výkony hráčů P. Toman, Presl, M. Toman, který se vrátil z vojny, Baštář, Rúckl a Sojka. Na delší dobu je ze hry vyřazen po nepříjemného zra­nění Irlvek ml. Pro špatný přístup k mužstvu a oddílu je vyřazen Kočka, který přišel jako posila z Plzně. Avizovaná reorganizace soutěží (župy) se nekonala a tak naše mužstvo na případný postup do krajského přeboru muselo dále čekat. Lépe se dařilo „B" mužstvu, které ve stejném ročníku za vedení trenéra O. Friše st. a vedoucího mužstva L. Linzmajera se stalo Okresním přeborníkem s právem postupu do I.B třídy. Na tomto úspěchu se nejvíce podíleli hráči Behenský, Havlík, Šálek, Kubec, J. Toman, Hrdlička, Pacner, Wimmer, Fišr, Partyngl, Skala, Pitel M., Lukeš P., Pitel J , Bouček, M.Toman, Prokoš, Struhár. Nejlepším střelcem byl J.Pitel se 14. brankami, Toman J. 9, Fišr 6 atd. V roce 1993 oslavil oddíl kopané TJ Klatovy 95 trvání uskutečněním přátelského utkání mezi domácí jede­náctkou a XI. internacionálů ČR s výsledkem 3:5 z pohledu domácích. Utkání bylo velmi zdařilé, když v hostujícím mužstvu startovali takové hvězdy našeho fotbalu jako Panenka, Fr. Veselý, Jurkanin, Viktor a další. Klatovští v tomto utkání nastoupily následovně: Haas - Šesták P. Toman Hais Jelínek - M. Toman Presl Baštář - Irlvek Rúckl, střídali Kubec, Slivoň, Lukeš, Pacner, Břečka. Branky domácích: Rúckl, Břečka, M. Toman. Po tomto utkání byly představeny a malou upomínkou odměněny významné osobnosti klatovské kopané (činovníci, hráči, bývalí a současní trenéři mládeže), jako např. z bývalých hráčů Vacovský, Beránek, V. Misek, J. Knódl st., Mazanec, Irlvek L, Čížek, V. Mach, V. Vrátný, St. Hladík, J. Slosar, K. Šesták, St. Šesták, V. Blahník, J. Baštář ml.. Z funkcionářů je nutno jmenovat zvláště pana V. Kubika a K. Wirtha.

Nový ročník 1993/94 zahájilo mužstvo vítězstvím nad Železárnami Hrádek 4:0. Za domácí stříleli M.Toman 2, Irlvek a Sojka. Klatovští ale ani v tomto roč­níku nejenže nehráli o postup do krajského přeboru, ale v celkovém hodnocení končí až na 8. místě, když z 26. utkání dosáhli pouhých 23 bodů. Mužstvo vedl nejdříve trenér P. Novák, vedoucím mužstva byl ustaven Fr. Kopřiva. Později po neúspěšných výsledcích v roce 1994 Nováka vystřídal Fr. Šanda. V polovině soutěže byl výbor doplněn o některé nové členy A. Presla, Fr. Kopřivu, Fr. Sandu, naopak po dlou­holeté práci odchází L.Irlvek. Že krize v oddíle byla hlubší, než si někte­ří připouštěli, dosvědčuje i sestup „B" mužstva mužů zpět do okresního přeboru, dorost končí na 7. místě v krajské soutěži. Jediným kladem i když ne konečným výsledkem, se stal velký mezinárodní turnaj „Welcome cup", který uspořádal náš oddíl společně s TJ Přeštice ve dnech 20.-22. 5. 1994. Mužstvo Přeštic také celý turnaj vyhrálo, naopak neúspěchem skončilo pro naše mužstvo, které po posledním prohra­ném utkání o první místo ve skupině opouští na vlastní žádost trenér Novák. Pro zbývající utkání soutěže pověřuje výbor vedení mužstva Fr. Šandu, který vede mužstvo i v následujícím ročníku.

Klidný nástup do nového ročníku 1994/95 byl zajištěn hlavně zásluhou a porozuměním ředitele a.s. Pozemní stavby Klatovy pana ing. Kuny a člena výboru pana J. Čermáka. Pozemní stavby a.s. Klatovy se staly hlavním sponzorem oddílu na příští 3 roky. Vedení oddílu usilovalo o posílení mužstva, ale ze všech plánovaných posil (brankáři Vacek z Béšin, Marek z Mochtína) se uskutečnil pouze přestup Radka Votípky z Mochtína. Oslabením kádru je ukončení aktivní činnosti ing. Presla, který se aktivně zapojuje do práce výboru. Do Bavorska odchází za prací Partyngl, zaměstnání znemožňuje pravidelně nastupovat i Pavlu Baštářovi a dlouhodobě zraněnému Sojkovi, s aktivní činností předčasně končí Br.Irlvek. Pod novým vedením Fr. Šandy se začalo mužstvu dařit a ještě po 4. kole bylo mužstvo v čele tabulky I. A třídy. Pak ale přišla tra­diční porážka ve St. Plzenci 0:3. Ještě jednou se mužstvo vrátilo do čela soutěže po vítězství v 6.kole nad S.Břasy 4:2. Až do konce podzimní části soutěže se mužstvo pohybovalo kolem 4. příčky, na které také po podzi­mu skončilo. Do jarních bojů nastupuje mužstvo posíleno o brankáře Marka z Mochtína a zvláště o útočníka Mazucha z Horažďovic, od které­ho si vedení oddílu hodně slibuje, zvláště pokud se týká střelecké pro­duktivity. Neúspěšná jsou jednání se S. Bezděkov ohledně uvolnění Šlechty. Po jarní části nesplnilo mužstvo očekávání a končí na celkovém 6. místě I. A třídy. Do vyšší soutěže postupuje zaslouženě mužstvo Rokycan. Úspěšné bylo mužstvo dorostu, které ze druhého místa v I. A tř. postou­pilo do oblastního přeboru. Nejlepšími hráči byli zvláště Zwiefelhoffer (vrátil se na hostování ze Sparty), který spolu se Smolíkem a Kapustou nastupují již v některých utkáních i za „A" mužstvo mužů. O tento úspěch se zasloužilo vedení v čele s trenérem V. Slámou, jemuž pomáhal JUDr. Zwiefelhoffer.

Nový ročník 1995/96 začal podstatnými změnami, téměř malým zemětřesením. Dne 14.června se sešel užší výbor k projednání a roz­boru situace. Na této schůzce se rozhodlo o nové podobě řízení činnosti oddílu. Výkonnou základnou byl ustaven užší výbor. Do čela oddí­lu byl zvolen Ladislav Irlvek, jako místopředsedové Čermák a A. Presl, sekretářem a současně vedoucím „A" mužstva se stal V. Kopřiva, mana­žerem oddílu Jan Červený a vedoucím technické komise se stal Fr. Šanda, který se zároveň vzdal funkce trenéra. Do této funkce byl získán zkušený a úspěšný trenér divizních Přeštic Stanislav Trnka. Mužstvo muselo být posíleno tak, aby výsledkem snažení vedení oddílu bylo korunováno postupem do vyšší třídy. Proto přichází mužstvo posílit Hajšman z Přeštic, Poslední z druholigového Rakovníka, Šlechta z Bezděkova, později do jarních bojů přicházejí dále Andrle z Přeštic a útočník Plas z Vejprnic. Již první přípravné zápasy naznačovaly mož­nosti mužstva. Klatovští poráží Chanovice 3:2, ve Staňkově a Horažďovicích hrají nerozhodně. Nový ročník zahájilo mužstvo vítěz­stvím v domácím prostředí nad S.Křimice 2:0 brankami Šlechty a Zwiefelhoffera. Když se podařilo vyhrát i druhé utkání doma se Svat. Hrádek dostalo se mužstvo do čela I.A tř., kterou se podařilo udržet po celou podzimní část soutěže s náskokem 4 bodů před Svatoborem Hrádek. V zimní přestávce se již myslelo na postup do oblastního přeboru. V hlavním přípravném období se mužstvo vůbec poprvé zúčastnilo zimního soustředění na Brčálníku. K přípravnému utkání přijela i třetiligová Dukla Praha, která nakonec vyhrála 5:2. Za svým cílem postupu ale mužstvo nezačalo jarní druhou polovinu soutěže dobře. Prohrálo v Křimicích 1:2 a po následné další porážce v Hrádku u Sušice 0:3 se právě Hrádek dostává do čela a celá soutěž se velmi zdramatizovala. Do postupu se začala dostávat i mužstva Chlumčan a Stodu, naopak začal ztrácet Svatobor Hrádek. Když v předposledním utkání naše mužstvo v Losině pouze remizovalo, zdálo se již vše ztracené neboť do čela se dostal Stod o dva body před TJ Klatovy. Nakonec ale vše dopadlo dobře a protože právě mužstvo Stodu neuspělo v posledním utkání v Křimicích, kde prohrálo a Klatovy vyhrály nad Radnicemi 4:0, stal se sen skutečností. Klatovští pod vedením trenéra Trnky po 20 letech postoupili do oblastního přeboru mezi nejlepší celky západočeského regionu. Asistentem mužstva byl M. Hrdlička, vedoucím J. Hais st. O tento velký úspěch se postarali především hráči: brankáři Marek a Behenský (krátce do svého zranění i Valeš ze Švihová), dále bratři Lukešové, M.Toman, Andrle, Plas, Hajšman, Poslední, Sojka, Zwiefelhoffer, Kraus, Šesták, Břečka, Plas a Petr Strýček, který se ale v jediném odehraném utkání zranil, v jarních bojích byl posilou ještě Svoboda ze Svéradic. Vedení oddílu na postupu má nemalý podíl, neboť hráčům vytvořilo tako­vé podmínky, které v Klatovech již dlouho nepamatují. Nejlepšími střelci mužstva byli: Martin Toman 11, Břečka 10, Sojka 8, Šlechta 5, Hajšman 4, Plas 3, Poslední 2 a další. Bohužel tohoto velkého úspěchu se nedožil Karel Wirth, jeden z nejobětavějších pracovníků vedení oddílu kopané.

Celá veřejnost byla zvědavá jak si mužstvo povede ve vyšší soutěži na vyšší úrovni, ale také finančně nákladnější. Hlavním sponzorem oddílu zůstávají Pozemní stavby a.s. Klatovy. Značný posun dochází v kádru mužstva. Na hostování odchází Rückl a P. Toman do Mochtina, naopak z Mochtína přišel Jarabica, Smolík odchází do Lub, J. Toman a Černohorský do Bezděkova, hostování končí Svobodovi ze Svéradic. Naopak je již uzdravený Strýček a Bušta, na hostování přichází brankář Vodvářka a střelec Bartůněk z Nýrská, očekává se střelec Jánský z Hrádku u Sušice. Již první přípravné zápasy slibují dobrou výkonnost mužstva. Divizní Svéradice v Klatovech prohrávají 3:2 brankami Břečky, M. Tomana a Posledního. V Lužanech vyhrávají klatovští 5:0 a Letná Plzeň opět v Klatovech prohrává 4:0. Nový ročník 1996/97 začíná bezbrankovou remízou se Sokolem Staňkov, ale hned první zápas na hřišti soupeře v Sokolově získává mužstvo první vítězství v oblastním přeboru brankou Martina Tomana z pokutového kopu. Ani v dalších zápasech mužstvo neopouští nováčkovský elán a bojovnost, v 5. kole poráží Lok. Karlovy Vary 4:0 a dostává se až na 3 místo v tabulce. Právě před tímto utkáním slaví pade­sátku obětavý pracovník a sekretář oddílu Václav Kopřiva. Po tradiční porážce v Domažlicích 0:2 přijíždí do Klatov pro další vysokou porážku Vejprnice (5:0), ale remíza doma s Toužimí a porážka v Ostrově 1:3 vrací mužstvo na zem. V okresním derby prohrává v Klatovech mužstvo Chanovic vysoko 3:0 a ve velice prestižním utkání po vynikajícím výko­nu celého mužstva vyhrávají klatovští v Chlumčanech 2:0 a usazují se na 4. místě tabulky pouhé tři body za prvními Chlumčany. Pak ale přichází jediná domácí prohra v podzimní části soutěže s Rapidem Plzeň 2:3 a po porážce v K. Varech-Dvorech rovněž 2:3 se opět špička soutěže vzdaluje na 7 bodů. Závěr byl ale výborný. Vysokým vítězstvím nad N. Rolí 7:2 a v posledním utkání v Chebu 2:1 nakonec obsazuje nováček z Klatov velmi lichotivé 4. místo s 22 body a na vedoucí mužstvo Chlumčan, dalšího nováčka přeboru, ztrácí 7 bodů.

V zimní přestávce nabírá mužstvo opět fyzickou kondici na soustře­dění, tentokrát v Mrákově, odkud přišel do našeho mužstva na hostová­ní P. Hutta, který před tím hájil branku divizních Přeštic a Nýrska. Z muž­stva naopak odchází brankář Vodvářka a již v průběhu soutěže ukončil hostování Bartůněk z Nýrská. Významného úspěchu dosahuje mužstvo na halovém turnaji v Plzni, kde obsazuje za velmi silné účasti druhé místo. Pro zimní přípravu bylo zprovozněno škvárové hřiště v bývalých kasárnách. Před zahájením mistrovských soutěží oslavuje velké životní výročí bývalý klatovský úspěšný hráč a neméně úspěšný předseda oddílu - Karel Šesták, který se dožívá 60. let.
V jarní části je otevřený boj o postup do posledních závěrečných kol. Klatovští hned v prvním utkání vyhrávají ve Staňkově nad místním TJ brankou nejlepšího střelce Jánského. V Klatovech prohrává Stod i Sokolov a i když klatovští v nešťastném utkání v Karl. Varech prohrávají 1:2, ztrácí na vedoucí K.Vary-Dvory pouhý jeden bod. Závěr soutěže je ale ovlivněn nepříjemným zraněním opory zadních řad Strýčka a tak porážka v Chanovicích a remíza doma s mužstvem Chlumčan 0:0 a následná porážka na zachraňujícím se Rapidu Plzeň končí všechny nadě­je na případný postup do divize. Přesto je možno první vystoupení naše­ho mužstva hodnotit velice kladně, protože skončilo na celkovém 5. místě oblastního přeboru. Největším úspěchem roku 1997 bylo vítězství ve finále krajského kola českého poháru, ve kterém klatovští po drama­tickém penaltovém rozstřelu porazili vítěze oblastního přeboru a příštího účastníka divize TJ Karlovy Vary-Dvory. Toto mužstvo nakonec oblastní přebor vyhrálo naprosto zaslouženě, neboť zvláště v jarní části bylo ze všech suverénně nejlepší. Klatovští v tomto ročníku hráli s následujícím kádrem hráčů: Hutta, Behenský, P. Lukeš, Strýček, Poslední, Bušta, Šesták, M. Lukeš, Kraus, M. Toman, Šlechta, Zwiefelhoffer, Sojka, Jánský (jeden z nejlepších střelců soutěže), Kopecký.

V tomto ročníku si v mistrovských soutěžích vedli velmi dobře zvláště mládežnická družstva. Minižáci dokonce vyhráli suverénně okresní pře­bor, když ani jednou nebyli poraženi s vynikajícím poměrem branek 117:16 ze 14 sehraných zápasů. S mužstvem úspěšně pracují Pour, A.Presl st., Rückl, ale vypomáhají i rodiče žáčků. Rovněž se dařilo žákům, kteří obsadili místa v popředí tabulky v I.A.tř. a okresním přeboru. S tímto kolektivem pracují J.Toman a nově získaný ze Sparty Praha Jan Topinka. Dorostenci hrají úspěšně nejvyšší třídu v kraji a starší obsazují výbor­né 3. místo a mladší končí na místě pátém. Mužstva dorostu trénuje Josef Baštář ml., Zwiefelhoffer st., Mašek, K. Michl a Zb. Hucek. Muži „B" hrají se střídavými úspěchy v okresní soutěži a v příštím ročníku myslí na postup do okresního přeboru.

Do nového ročníku 1997/98 vstupuje mužstvo TJ Klatovy opět posíle­no, když zvláště manažérovi Janu Červenému se podařilo získat hráče Il.ligy Horních Počernic V. Tománka, nejlepšího střelce divizních Horažďovic A.Brejchu, ze Svéradic přišel na přestup Jiřinec, z Přeštic stoper Kašpar. V přípravných zápasech jsou zkoušeni další borci, jako např. Viktora a Bouda ze ZČE Plzeň, který ale u mužstva působí velmi krátce a později přestupuje zpět do Plzně, kde hraje za SK Plzeň. Do Nýrska na hostování odchází brankář Marek. Nové mužstvo naznačovalo svými přípravnými zápasy velké možnosti. Jediným neúspěchem v přípravě byla porážka v českém poháru od SK Plzeň, ale remíza s třetiligovým 1. FC Plzeň byla jistě úspěchem. Své ambice potvrdilo mužstvo pouze v prvním utkání, kdy přehrálo TJ Staňkov 2:0, ale hned v následujícím utkání na Rapidu Plzeň totálně pro­padlo porážkou 1:5. V následujícím utkání po velmi kvalitním výkonu poráží klatovští jednoho z největších uchazečů o postup TJ Rokycany brankou Posledního 1:0. Mužstvo tradičně prohrává v Domažlicích a v derby utkání s Chanovicemi pouze remízují 1:1. Mužstvu se daří pouze v domácím prostředí, kde prohrává pouhý jeden zápas s Vejprnicemi 0:2. Tento výsledek značně ovlivnil ligový rozhodčí Jára. Na hřištích soupeřů získává mužstvo pouhé 4 body za čtyři nerozhodné výsledky, když body ztrácí v posledních minutách v Ostrově, Chlumčanech a v Plzni na ZČE. Nebýt těchto výpadků, mohlo mužstvo TJ Klatovy pomýšlet na vyšší umístění než na 8. místo po podzimní části. Ztráta pouhých 3 bodů na první Rokycany by měla mužstvo vyburcovat k ještě lepším výkonům směřujícím k důstojným oslavám 100-letého výročí, který bude oddíl kopané TJ Klatovy slavit v roce 1998. I ostatní mužstva si vedou v roze­hrané sezóně velmi dobře. Minižáci vedou okresní přebor, soutěž hraje i béčko minižáků, žáci mají šanci postoupit do oblastního přeboru, doro­stenci jsou po polovině soutěže na 5. místě starší a 9. místě mladší. Úspěš­ně si vede „B" mužstvo, které suverénně vede okresní přebor a směřuje za svým cílem postupu do vyšší třídy a to pod novým vedením bývalých hráčů Z. Rúckla, Z. Cupla a L. Linzmajera.

Končí rok 1997 a začíná další náročná práce celého oddílu směřující k dalšímu rozvoji tohoto kouzel­ného sportu v našem městě, k oslavám tak velkého a ojedinělého výročí jakou stoleté výročí kopané bezesporu je. Takové jsou obrysy dlouhé cesty klatovské kopané, z níž každý její úsek měl by k nám mluvit nejen čísly a informativními údaji, ale prově­řenými radami, bohatými zkušenostmi, naléhavými výzvami a varování­mi. I naše cesta, bohatá nejen délkou 100 let, nám nabízí celou galérii zář­ných a následováníhodných vzorů nejen sportovního mistrovství a klu­bové věrnosti, ale i pracovního zanícení, lásky ke sportu a ke svému městu. Z této historie nepřehlédněme poučení, že klíčovou otázkou je práce s mládeží, neboť ta se vždy vyplácí a přináší své ovoce. Tyto histo­rické kontury jednoho sportovního odvětví v hrubých rysech potvrzují, že i dějiny kopané v našem městě jsou jednou ze specifických modifika­cí historie města, že jejich ráz odpovídá svým způsobem i o charakteru a rytmu života města, jeho obyvatel i celého regionu.

print Formát pro tisk

Fotoaparát
Fotografie
 

Nadcházející utkání

SK Klatovy 1898 vs FK. Ostrov

Divize sk. A - 24. kolo
sobota 6. 5. 2017
17:00 hod
hřiště Rozvoj
 

Hlavní partneři

         

 

 

       

 

 

Partneři